ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

16 พฤศจิกายน 2565 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ดำเนินการโครงการโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนต้นทาง สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาพเพิ่มเติม : คลิก