สพป.เพชรบุรี เขต 2 เปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

16 พฤศจิกายน 2565 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายท่าคอย – ยางหย่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจกฎระเบียบของลูกเสือ ฝึกความอดทน สร้างวินัย และรู้จักเสียสละ ทั้งนี้ มีโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ จำนวน 7 โรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 175 คน เข้ารับค่ายพักแรม เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อ.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก