สพป.เพชรบุรี เขต 2 เปิดค่าย “คุณธรรมจริยธรรม” ประจำปีการศึกษา2565

17 พฤศจิกายน 2565 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย “คุณธรรมจริยธรรม” ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์เครือข่ายสามัคคีพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และขัดเกลาทางด้านจิตใจของเยาวชน โดยมี พระครูอุดมธรรมปโชติเอกวิทย์ อิสสโร เจ้าอาวาสวัดหนองจอก และคณะพระวิทยากร ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสามัคคีพัฒนา จำนวน 8 โรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 202 คน และคณะครู จำนวน 25 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดหนองจอก ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก