ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านหนองมะกอก

17 พฤศจิกายน 2565 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ. สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.ชุติมา กอวชิรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองมะกอก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อติดตามการเปิดภาคเรียน ที่ 2 /2565 ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site และติดตามการรื้อถอนอาคารที่ประสบภัยธรรมชาติ ทำให้อาคารเรียนได้รับความเสียทั้งหลัง โดยมี น.ส.บุญเรือน เจริญกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองมะกอก และคณะครู ให้การต้อนรับ

ภาพเพิ่มเติม : คลิก