สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนพัฒนาตนเอง

17 พฤศจิกายน 2565 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการหนุนเสริมโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมต่อยอด เชื่อมไปสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ณ ห้องประชุมบุญล้อม สุขโข สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : คลิก