ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านพุสวรรค์

17 พฤศจิกายน 2565 นายรังสรรค์ คำชาย ผอ. สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.ชุติมา กอวชิรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อติดตามการเปิดภาคเรียน ที่ 2 /2565 เพื่อติดตามการจัดเรียนการสอน และชื่นชมโครงการโคก หนอง นา โดยมี นายอนุพงศ์ ขันกา ผอ.โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ และคณะครู ให้การต้อนรับ

ภาพเพิ่มเติม : คลิก