สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบขวัญ และกำลังใจ

สพป.เพชรบุรี เขต 2 ได้มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดฯ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์