ติดตามเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2564

2 พฤศจิกายน 2564 ดร.มานิตย์ สีสง่า รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวรโชติ ศรีปรีชาพัฒนะ, น.ส.อรพินท์ น้อยคำ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนที่ขอเปิดเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 แบบ Onsite และแบบผสมผสาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด