กองทุน
ไทยมีงานทำ-page-0001
ไม่ใช้บัตร-page-0001
รณรงค์ลดขยะ-3
No Gift Policy

 

.

 

ภาพกิจกรรม สพป.เพชรบุรี เขต 2

 

 

 

OBEC LINE

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

Read more

การคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาให้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

Read more

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

Read more

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ฯ ปี 2566

Read more

เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

Read more

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 6/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในงานนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2

Read more

ประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้ารายการและลูกจ้างในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาค

Read more

ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อฝึกประสบการณ์

พุธที่ 18 ตุลาคม 256

Read more

ปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยที่มาเลือกลงโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 จำนวน 16 ราย

จันทร์ที่ 16 ตุลาคม

Read more

ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ สพป. เพชรบุรี เขต 1 – 2

พุธที่ 11 ตุลาคม 256

Read more

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์ ณ บริเวณ สพป.พบ.2 และเจ้าอาวาสวัดสหธรรมิการาม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (ธรรมยุต)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่

Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เรื่องผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เรื่องผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

Read more

ประกาศ อกคศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค

Read more

คณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จันทร์ที่ 11 กันยายน

Read more